Na de drukte van de nieuwjaarsfeesten links en rechts is het weer tijd om in het verenigingsleven de gewone draad op te nemen. Zo ook bij onze harmonie!

Na het mooie concert dat we samen met het Sint-Pieterskoor organiseerden op 28 oktober 2017 hebben we met het bestuur eens ernstig nagedacht over de toekomst van de harmonie. Want het was dank zij de hulp van muzikanten van omliggende muziekkorpsen dat we het mooie resultaat op 28 oktober konden presteren. Inderdaad, ons eigen ledenbestand slinkt ieder jaar, in plaats van aangroei is er terugval. Wat de reden ook is van dit verschijnsel, zo kunnen wij niet verder.

Wij vragen ons af of er in Esen, toch de grootste deelgemeente van Diksmuide, echt geen muzikaal bloed meer te vinden is. Zijn er geen oud-leden die goesting hebben om weer de muzikale draad op te nemen? Zijn er onder de nieuwe inwoners die de laatste jaren in Esen komen wonen echt geen muzikanten te vinden? Jong bloed misschien? Waar blijven de jonge gasten die muziekschool lopen of eventueel graag die stap zouden zetten?

Als muzikant die al ruim 60 jaar bezig is kan, ik getuigen dat de muziekbeoefening een toffe hobby is. Akkoord, je moet al eens wat repeteren thuis of in groep, maar zeg nu, wie aan sport doet moet ook oefenen en heeft het ook niet altijd gemakkelijk. Dus, wie neemt de uitdaging aan en wil onze rangen vervoegen? Laat het ons a.u.b. weten want het is vijf voor twaalf.

Onze dirigent, Eric Vandekerckhove, zal in afwachting van verbetering nog slechts ieder 14 dagen repetitie geven. Voor hem en zijn echtgenote Dorine is het ook niet echt leuk om ieder week van Oostende af te komen om te moeten vaststellen dat er slechts een 10-tal muzikanten aan de pupiters zitten.

Op 29 april nemen we met de harmonie opnieuw deel aan de Week van de Amateurkunsten met een aperitiefconcert in Ingelram. Tegen dan hopen we een aantal nieuwe leden te mogen begroeten?

Muzikale groet,

Werner Verheecke

Voor het bestuur van de Harmonie De Eendracht.