Beste Esenaar

Ooit zei een politiek vertegenwoordiger op een feest het volgende:

“Moest er in de gemeente geen muziekkorps bestaan, wel, dan zouden we er een oprichten!”

We kunnen dit wel beamen: kun je een feest, een kermis, een plechtigheid, een herdenking inbeelden waar er geen muziekkorps aanwezig is?

Maar … de laatste jaren ervaren we dat het niet meer vanzelfsprekend is om een muziekkorps in stand te houden. Met in stand houden bedoelen we dan niet alleen de financiële middelen (die ook broodnodig zijn) maar vooral het ‘menselijk materieel’ ontbreekt, er komen geen nieuwe leden de rangen vervoegen!

Daarom lanceren we deze, echt dringende, oproep: woon je in Esen (mag uiteraard ook daarbuiten) en bespeel je een instrument die past binnen het kader van onze harmonie dan zouden we het graag weten.

Om de toekomst van De Eendracht te verzekeren hebben we dringend nieuwe mensen nodig die zich op donderdagavond een uurtje kunnen vrijmaken om samen te musiceren. Onze dirigent, Eric Vandekerckhove, zorgt steeds voor een afwisselende muziekkeuze waar jong en minder jong zich 100% kunnen in vinden.

Zonder nieuwe leden zullen we in een nabije toekomst moeten ophouden te bestaan en dat zou voor een gemeente als Esen (grootste deelgemeente!) toch wel erg jammer zijn …

Daarom lanceren we deze oproep: wil je samen met ons de uitdaging aangaan om een mooi korps te behouden in onze gemeente geef dan een seintje aan een van volgende mensen:

* Johan Vandekerckhove | 051 50 33 98

* Eric Vandekerckhove | 059 50 84 82 | 0479 86 24 15

* Kathleen Degrieck | 051 50 48 17 | 0495 75 85 25

* Luc Delepierre | 051 50 15 23 | 0497 65 88 54

* Werner Verheecke | 051 50 30 26 | 0476 67 51 13

Met dank voor een massale reactie!

Het bestuur van de Koninklijke Harmonie De Eendracht Esen.