Na de drukte van de nieuwjaarsfeesten links en rechts is het weer tijd om in het verenigingsleven de gewone draad op te nemen. Zo ook bij onze harmonie!

Na het mooie concert dat we samen met het Sint-Pieterskoor organiseerden op 28 oktober 2017 hebben we met het bestuur eens ernstig nagedacht over de toekomst van de harmonie. Want het was dank zij de hulp van muzikanten van omliggende muziekkorpsen dat we het mooie resultaat op 28 oktober konden presteren. Inderdaad, ons eigen ledenbestand slinkt ieder jaar, in plaats van aangroei is er terugval. Wat de reden ook is van dit verschijnsel, zo kunnen wij niet verder.

Wij vragen ons af of er in Esen, toch de grootste deelgemeente van Diksmuide, echt geen muzikaal bloed meer te vinden is. Zijn er geen oud-leden die goesting hebben om weer de muzikale draad op te nemen? Zijn er onder de nieuwe inwoners die de laatste jaren in Esen komen wonen echt geen muzikanten te vinden? Jong bloed misschien? Waar blijven de jonge gasten die muziekschool lopen of eventueel graag die stap zouden zetten?

Als muzikant die al ruim 60 jaar bezig is kan, ik getuigen dat de muziekbeoefening een toffe hobby is. Akkoord, je moet al eens wat repeteren thuis of in groep, maar zeg nu, wie aan sport doet moet ook oefenen en heeft het ook niet altijd gemakkelijk. Dus, wie neemt de uitdaging aan en wil onze rangen vervoegen? Laat het ons a.u.b. weten want het is vijf voor twaalf.

Onze dirigent, Eric Vandekerckhove, zal in afwachting van verbetering nog slechts ieder 14 dagen repetitie geven. Voor hem en zijn echtgenote Dorine is het ook niet echt leuk om ieder week van Oostende af te komen om te moeten vaststellen dat er slechts een 10-tal muzikanten aan de pupiters zitten.

Op 29 april nemen we met de harmonie opnieuw deel aan de Week van de Amateurkunsten met een aperitiefconcert in Ingelram. Tegen dan hopen we een aantal nieuwe leden te mogen begroeten?

Muzikale groet,

Werner Verheecke

Voor het bestuur van de Harmonie De Eendracht. 

Beste Esenaar

Ooit zei een politiek vertegenwoordiger op een feest het volgende:

“Moest er in de gemeente geen muziekkorps bestaan, wel, dan zouden we er een oprichten!”

We kunnen dit wel beamen: kun je een feest, een kermis, een plechtigheid, een herdenking inbeelden waar er geen muziekkorps aanwezig is?

Maar … de laatste jaren ervaren we dat het niet meer vanzelfsprekend is om een muziekkorps in stand te houden. Met in stand houden bedoelen we dan niet alleen de financiële middelen (die ook broodnodig zijn) maar vooral het ‘menselijk materieel’ ontbreekt, er komen geen nieuwe leden de rangen vervoegen!

Daarom lanceren we deze, echt dringende, oproep: woon je in Esen (mag uiteraard ook daarbuiten) en bespeel je een instrument die past binnen het kader van onze harmonie dan zouden we het graag weten.

Om de toekomst van De Eendracht te verzekeren hebben we dringend nieuwe mensen nodig die zich op donderdagavond een uurtje kunnen vrijmaken om samen te musiceren. Onze dirigent, Eric Vandekerckhove, zorgt steeds voor een afwisselende muziekkeuze waar jong en minder jong zich 100% kunnen in vinden.

Zonder nieuwe leden zullen we in een nabije toekomst moeten ophouden te bestaan en dat zou voor een gemeente als Esen (grootste deelgemeente!) toch wel erg jammer zijn …

Daarom lanceren we deze oproep: wil je samen met ons de uitdaging aangaan om een mooi korps te behouden in onze gemeente geef dan een seintje aan een van volgende mensen:

* Johan Vandekerckhove | 051 50 33 98

* Eric Vandekerckhove | 059 50 84 82 | 0479 86 24 15

* Kathleen Degrieck | 051 50 48 17 | 0495 75 85 25

* Luc Delepierre | 051 50 15 23 | 0497 65 88 54

* Werner Verheecke | 051 50 30 26 | 0476 67 51 13

Met dank voor een massale reactie!

Het bestuur van de Koninklijke Harmonie De Eendracht Esen.

Subcategorieën