In Vlaanderen worden zo’n 800.000 honden geteld (één gezin op vier). Honden hebben aan mensen ongetwijfeld veel te bieden: vriendschap, spraak, bescherming, wandelplezier, gezelligheid. Maar voor wat hoort wat. Onze trouwste viervoeter vraagt ook aandacht, gepaste voeding, beweging, zorg, discipline, een leiband..... Zo niet veroorzaakt het dier overlast (overmatig geblaf, hondenpoep, weglopen, agressie) en brengt hij zijn baasje in diskrediet. En van het baasje kan worden verwacht dat hij zijn hond zodanig kan opvoeden, dat het dier zich netjes gedraagt. En tot overlast wil de overheid het niet laten komen. Daarom bedacht men regels, uit respect voor iedereen en niet in het minst voor de hond zelf. Het zijn vooral de gemeenten die in deze regelgeving bevoegd zijn. Zo besliste de gemeenteraad via het politiereglement dat:

  • Bepaalde hondenrassen moeten, eens ze zich op straat begeven, gemuilkorfd worden. Het gaat hier om potentieel gevaarlijke honden. Het is het baasje die in eerste instantie oordeelt of zijn hond potentieel gevaarlijk is. Het is een kwestie van gezond verstand. De gemeenteraad geeft wel een leidraad mee: honden die dreigend naar iemand of iets toelopen, een persoon of andere dieren aanvallen of dreigen aan te vallen.
  • Wandelen op straat met de hond kan enkel aan de leiband. Van het baasje wordt verwacht dat hij zijn dier steeds in bedwang kan houden en hij het nodige bij de hand heeft om hondenpoep op te kuisen.
  • Niemand mag honden tergen of ophitsen. Wanneer de hond effectief wegloopt, moet de politie dadelijk worden verwittigd.
  • Van het baasje wordt eveneens verwacht dat hij alle passende maatregelen neemt zodat zijn hond niet van zijn eigendom ontsnapt naar de straat toe of naar andere eigendommen. Langs de andere kant moet er steeds voor gezorgd dat de eigendom toch nog toegankelijk is voor bijvoorbeeld de postbode.
  • Honden mogen nooit hinder veroorzaken door aanhoudend geblaf of gejank. Het zijn de houders van de dieren die er moeten voor zorgen dat de rust van omwonenden niet abnormaal wordt verstoord.
  • Het vastleggen van honden aan een ketting is verboden, eveneens het dier gebruiken als last- of trekdier. Een ren waarin de hond wordt gehouden moet voldoende groot zijn en voorzien zijn van een hok dat beschermt tegen alle weersomstandigheden.
  • Naast het politiereglement heeft ook de Vlaamse en federale overheid één en ander geregeld. Het meest in het oog springend zijn de regelgeving naar het houden van meer dan 5 volwassen honden, het kweken en registreren (veelal chippen) van honden, de wetgeving op de dierenbescherming. Geen regelgeving, zonder sancties of maatregelen van diverse aard. Overtredingen van het politiereglement worden veelal beteugeld met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Veelal is dat een proces-verbaal waarvan de boete kan oplopen van 25 tot 250 euro. Voor ontsnapte en loslopende dieren, een dagelijks weerkerend fenomeen, bouwt de politie wel een “vrijstelling” in: een proces-verbaal volgt nadat de eigenaar binnen de 5 jaar voor eenzelfde voorval gekend is. Wanneer alle andere maatregelen falen, kan de burgemeester eveneens tussenkomen. Veelal zal hij dat doen bij effectief agressieve honden die een gevaar vormen voor de openbare veiligheid. Zijn maatregelenpakket is uitgebreid, divers en wordt aangepast aan de noodwendigheden, zoals inbeslagname en heropvoeding van de hond bevelen, verbod geven om gedurende een bepaalde periode een hond te houden, verplichten de hond van de hand te doen, eisen van een maatregelenpakket om te vermijden dat de hond de eigendom verlaat.

Dit is de reactie van de schepen van dierenwelzijn uit Diksmuide

"Honden moeten altijd aangelijnd zijn op openbare plaatsen, parken, natuurdomeinen, sport en recreatiedomeinen. Alleen op de hondenweide (aan de centrumparking 4AD) mogen de honden vrij loslopen en spelen. Het terrein is 1400 vierkante meter groot, speciaal ingericht en afgebakend. Bij loslopende honden op andere openbare plaatsen riskeer je een GAS boete van 25 euro per loslopende hond. Bij herhaling gaat de boete stelselmatig omhoog! Zowel de GAS ambtenaar als de politie kunnen die boete uitschrijven."