Vanaf maandag 7 maart start de aanleg van de rioolaansluiting die het Esenplein met de Roeselarestraat verbindt. Hiervoor moet er in de rijweg op de Roeselarestraat worden gewerkt. Er zal voor een periode van vermoedelijk 14 dagen met verkeerslichten worden gewerkt. 

In deze periode kunnen schoolkinderen de school bereiken vanaf de Roeselarestraat langs kantoor Biervliet – vervolgens het Esenplein langs de woningen (voetpad in mager beton aangelegd) – padje over kerkhof naar ingang school. 

Rond 11 maart (onder voorbehoud van weersomstandigheden en onvoorziene werken) wordt de grondlaag geasfalteerd over het stuk Roeselarestraat t.e.m. het straatje van het Esenplein. Ondertussen gaat men ook de voetpadstrook in het straatje aanleggen.

| bron: De Esense Bode |