Vanaf 16 november wordt gestart met de rioleringswerken en de heraanleg van het Esenplein. Het plein zelf krijgt een nieuwe aanblik. De kasseien worden vervangen door platines, de groenzone wordt een picknickzone mét oplaadpunt voor elektrische fietsen en de karakteristieke leibomen van rond de kerk worden nu doorgetrokken langs het plein. De stad investeert 429.000 euro in dit project.  De firma Petillion uit Ieper is uitvoerde aannemer. Einde van de werken is voorzien in de loop van april 2016.

 

Aanleg gescheiden riolering mét uitbreiding van heraanleg plein

In opdracht van Infrax werd er een studiebureau Plantec aangesteld als ontwerper voor de rioleringswerken in de schoolomgeving in Esen. Op vraag van het stadsbestuur werd deze opdracht uitgebreid met de herinrichting van het Esenplein.

Er wordt voor het projectgebied voorzien in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.

Een eigentijds plein

De bestrating van het plein wordt uitgevoerd in platines, terwijl de straat naar de school in asfalt wordt voorzien. Het voetpad langs de Roeselarestraat wordt in betonklinkers voorzien. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk.

Een groene picknickzone met oplaadpunt voor fietsen

De huidige groene zone krijgt een flinke opfrisbeurt. Het bushokje, de fietsstallingen en vuilnisbak blijven behouden. Verder komt er nog een picknickbank met oplaadpunt voor elektrische fietsen.

Verwante werkzaamheden

Infrax is bijna klaar met alle voorbereidende werken aan nutsleidingen en ook de openbare verlichting werd reeds geplaatst. De werken die deze nutsmaatschappij nog dient uit te voeren zijn minimaal.

Ook de Watergroep dient nog enkele aanpassingen te doen: een sleuf maken en twee koppelingen doen.

Fasering en bereikbaarheid

De werken starten in de week van 16 november. De werken zullen 90 werkdagen duren, omgerekend komt dit ongeveer op 4,5 kalendermaanden uit. Deze timing is onder voorbehoud van weerverlet of onvoorziene werken.

Eerst zal gewerkt worden in de straat Esenplein. Pas na nieuwjaar starten de werken op het plein zelf. Dit om het plein zo lang als mogelijk vrij te houden als parking.

Gedetailleerd planning

(Onder voorbehoud van weersomstandigheden en onvoorziene werken)

  • 16/11 - 19/12: Aanvang rioleringswerken (vak vanaf de school tot aan de Roeselarestraat). De weg wordt in steenslag aangevuld.
  • 06/01: start her aanleg bovenbouw straatje
  • 06/01 - 31/01: Rioleringswerken plein
  • 01/02 - 30/04: her aanleg bovenbouw plein

Bereikbaarheid en minder-hinder maatregelen

Er wordt op toegezien om de bereikbaarheid van de woningen en de huisarts zo goed als mogelijk te voorzien.

Tijdens de uitvoering van de rioleringswerken zal de werkzone steeds afgebakend zijn. In de mate van het mogelijke wordt de voetpadstrook voorlopig zoveel mogelijk behouden.

De woningen en school blijven bereikbaar voor hulpdiensten.

Gedurende de werken wordt een kiss-and-ride zone ingericht ter hoogte van de kerk om de schoolkinderen steeds op een veilige manier naar school te kunnen brengen.

Communicatie en buurtvertegenwoordiging

Voor deze werken zal wekelijks een werfvergadering gebeuren waarbij Infrax, aannemer Petillion, studiebureau Plantec en het stadsbestuur aanwezig zijn. Een buurtvertegenwoordiger zal bij het begin van de werfvergadering de bezorgdheden en suggesties van buurtbewoners kunnen aankaarten.

Via de website www.diksmuide.be/werkzaamheden is meer info te vinden over het project en de voortgang ervan.