Zopas melding gekregen van de aannemer dat de heraanleg van het Esenplein pas zal gestart  worden in week 48 (23 november) i.p.v. week 47.

De reden hiervan is dat de gecombineerde inspectieputten voor het schoolstraatje niet tijdig klaar zijn en het bijgevolg zinloos is om het straatje op te breken, terwijl de rioleringswerken niet kunnen uitgevoerd worden.