De voorbereidingswerken zijn gestart om in Diksmuide 6 zones met trajectcontrole te installeren. Hiervoor zijn momenteel al de palen geplaatst (foto Esen), de technische installatie zou er in het najaar komen. Het initiatief hiervan komt niet van het Diksmuids stadsbestuur maar van het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV), zo vernemen we van Diksmuids mobiliteitsschepen Kurt Vanlerberghe. Het zou gaan om een proefproject met een kostenplaatje van zowat 550.000 euro, een kost die gedragen wordt door AWV. Deze 6 trajectcontroles zullen de bestaande 8 flitspalen vervangen. Trajectcontrole neemt volgens burgemeester Lies Laridon het nadeel van de flitspalen weg, daar wordt immers veelal enkel geremd bij de paal waarna opnieuw flink gas wordt gegeven.

De zes trajectcontroles komen op volgende locaties:

  • in de Oostendestraat vanaf het kruispunt Schorestraat tot aan het binnenkomen van het centrum van Diksmuide ter hoogte van de Keizershoek;
  • in de Pervijzestraat vanaf het buitenrijden van Pervijze tot in Kaaskerke;
  • in de Woumenweg bij de doortocht van Woumen;
  • in de Esenweg vanaf het binnenrijden van Diksmuide tot voor de spoorweg;
  • de doortocht van Esen;
  • de Wijnendalestraat vanaf het buitenrijden van Beerst tot op het grondgebied van Koekelare.

Momenteel zou volgens schepen Vanlerberghe AWV geen plannen hebben om ook een trajectcontrole te voorzien op de Oudekapellebaan die nochtans een gewestweg is en een weg waar regelmatig snelheidsduivels aan zeer hoge snelheden geflitst worden. De plaatsen zijn volgens burgemeester Lies Laridon bepaalt op basis van het aantal ongevallen waarvan het negeren van de snelheid de oorzaak was. Daarnaast speelde ook de techniek van het dataverkeer voor dit systeem een rol. Op elk traject komt er aan beide ingangen minstens 1 paal met 1 omgevingscamera en 2 ANPR-camera’s met nummerplaatherkenning die gericht zijn op elk 1 rijvak. Is de weg breder dan 12 meter, dan komen er 2 palen aan weerszijden van de weg. Is dit in Diksmuide alsnog een proefproject, volgens Lies Laridon plant AWV ook op verschillende andere West-Vlaamse gewestwegen dergelijke trajectcontroles.

Rest nog de vraag wie instaat voor de opvolging. Volgens burgemeester Laridon, die ook voorzitter is van de politieraad van politiezone Polder, moet dit gebeuren via een overeenkomst tussen de politiezone, AWV en de gerechtelijke overheid. Maar nu reeds zou duidelijk zijn dat AWV de verwerking van de gegevens wil doorschuiven naar de politiediensten. Maar Lies Laridon merkt wel op dat op vandaag de politiezone hierop niet voorzien is, noch op het vlak van middelen, noch op het vlak van personeelscapaciteit.

Bron: e-diksmuide

Vanaf maandag 7 maart start de aanleg van de rioolaansluiting die het Esenplein met de Roeselarestraat verbindt. Hiervoor moet er in de rijweg op de Roeselarestraat worden gewerkt. Er zal voor een periode van vermoedelijk 14 dagen met verkeerslichten worden gewerkt. 

In deze periode kunnen schoolkinderen de school bereiken vanaf de Roeselarestraat langs kantoor Biervliet – vervolgens het Esenplein langs de woningen (voetpad in mager beton aangelegd) – padje over kerkhof naar ingang school. 

Rond 11 maart (onder voorbehoud van weersomstandigheden en onvoorziene werken) wordt de grondlaag geasfalteerd over het stuk Roeselarestraat t.e.m. het straatje van het Esenplein. Ondertussen gaat men ook de voetpadstrook in het straatje aanleggen.

| bron: De Esense Bode |

Zopas melding gekregen van de aannemer dat de heraanleg van het Esenplein pas zal gestart  worden in week 48 (23 november) i.p.v. week 47.

De reden hiervan is dat de gecombineerde inspectieputten voor het schoolstraatje niet tijdig klaar zijn en het bijgevolg zinloos is om het straatje op te breken, terwijl de rioleringswerken niet kunnen uitgevoerd worden.

Volgende week zal Infrax werken uitvoeren waar de nieuwe groenzone komt.  Normaal zal er gewerkt worden met verkeerslichten (beurtelings doorgang op de gewestweg).
 
Petillion zal vanaf volgende week ook starten met de heraanleg van de voetpaden, zodat de betrokken bewoners weer een betere toegang tot hun woning krijgen.
 
In de week van 7 maart tem 11 maart zal Petillion werken uitvoeren langs de gewestweg; opnieuw zal er gewerkt worden met verkeerslichten en beurtelingse doorgang.
 
Het voorlopig asfalteren van de straat naar de school is pas voorzien als alle grondwerken in die strook voltooid zijn.  Men wil dit in één stuk gieten ( vanaf de Roeselarestraat tot over de school).
 
De glasbol is nu voorlopig verplaatst naar de Vladslostraat, maar deze  moet nogmaals verplaatst worden naar het smalste stuk in het begin van de straat.

Vanaf 16 november wordt gestart met de rioleringswerken en de heraanleg van het Esenplein. Het plein zelf krijgt een nieuwe aanblik. De kasseien worden vervangen door platines, de groenzone wordt een picknickzone mét oplaadpunt voor elektrische fietsen en de karakteristieke leibomen van rond de kerk worden nu doorgetrokken langs het plein. De stad investeert 429.000 euro in dit project.  De firma Petillion uit Ieper is uitvoerde aannemer. Einde van de werken is voorzien in de loop van april 2016.